פתרונות    
תשתיות    
תקשורת    
רשת אחודה     
 טלפוניה     
מערכות אבטחה    
חדרים חכמים    
www.amitsunsolar.co.il
 
 
 
 

בתקופה בה סביבת העבודה בעסק הנה דינעמית ומשתנה מיום ליום, מערכת טלפונים אמינה ויעילה הנה הכרחית.

עמית מתכננת, מספקת ומתקינה תשתיות ומערכות טלפוניה לשירות כל צורכי העסק כולל –
תכנון והתקנה של רשתות טלפון – מהפשוטה ביותר למתוחכמת ביותר
תכנון והתקנה של תשתית אחודה המאפשרת גמישות אופטימאלית
מכירה והתקנה של ציוד מרכזיות טלפוניה וציוד נלווה
הרחבה, העתקה או שדרוג ללוחות המסר
התקנת מתאמים סלולאריים לחסכון בעלויות
מערכות אינטרקום מתקדמות משולבות במערכת הטלפוניה
אספקת תחזוקה ושירות מקיפים לפי הסכם שירות תפור לצורכי הלקוח
 
                                                                                      lobby@amitcom.co.il עמית תקשורת ואחזקות בע"מטל: 9875966-04 פקס: 9875955-04